Via deze weg willen wij als uw koeltechnische installateur u op de hoogte brengen van de huidige tendens omtrent het freon gas in uw koelinstallatie. De volledige nieuwsbrief omtrent de wet- en regelgeving over freon gas als koudemiddel, en wat tedoen met uw installatie kunt u vinden via deze link.

Wet- en Regelgeving

Meer dan 95% van de Nederlandse koelinstallaties, warmtepompen en airconditioningsystemen is gevuld met een broeikasgas: de HFK’s of Fluorkoolwaterstoffen. Deze gassen zijn de standaard geworden in de koudetechniekwereld vanwege hun gunstige technische eigenschappen en hoge rendement. Deze gassen vormen echter schade aan het milieu door het afbreken van de ozonlaag. Omdat de emissies jaarlijks bleven stijgen heeft in 2014 de EU-wetgeving ingevoerd om deze koudemiddelen heel snel uit te faseren. Er is een quotum opgelegd. Jaarlijks mag in de EU een gemaximeerde hoeveelheid koudemiddel gebruikt worden voor zowel nieuwbouw als onderhoud. Het quotum bouwt af van 100% naar 21% binnen 15 jaar:

•   Het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500 is vanaf 1 januari 2020 alleen nog toegestaan met geregenereerd/ gerecycled koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 in het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden.

•    De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Er wordt een quotasysteem ingevoerd waarbij importeurs/fabrikanten quota’s krijgen toegewezen op basis van het gemiddelde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht in de periode tussen 2009 en 2012.

•    Vanaf 1 januari 2020 geldt een verbod op de nieuwbouw van installaties met een GWP >2.500 zoals R507 en R404A. Per 1 januari 2022 geldt een nieuwbouwverbod voor synthetische koudemiddelen met een GWP > 150 in commerciële toepassingen met een koelvermogen > 40kW. Hieronder valt ook het veel toegepaste koudemiddel 134A.

Wat te doen?

Een passende aanpak voor uw installatie: Een goede oplossing verschilt per type installatie en bedrijf. Als u meer wilt weten over de huidige situatie van uw installatie gaan wij graag een keer met u in gesprek om te kijken naar een strategische aanpak richting de toekomst!

De volledige informatie brief omtrent freon gas als koude middel en een passende maatregel omtrent uw installatie kunt u vinden via deze link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *