Op basis van werkzaamheden die wij bij u hebben mogen verrichten staat u in ons systeem. Wij vermelden op onze website dat sinds 25 mei 2018 de nieuwe Europese wetgeving AVG van kracht is geworden.

Wat is AGV

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese wet, die strenge eisen stelt aan de omgang met Persoonsgegevens door bedrijven. Welke rechten heeft u naar aanleiding van deze wet, leest u in onze Privacy verklaring.

Welke gegevens hebben wij van u en waarom

Wij verzamelen uw klantgegevens, naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres als onderdeel van gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor uitvoering van een opdracht of overeenkomst.

Indien u niet (meer)in ons systeem wenst te staan kunt u dit ten alle tijden aangeven. Wij zullen uw gegevens dan aanpassen of verwijderen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *