Wagenaar Koeltechniek: Privacybeleid

In dit privacybeleid leggen we uit hoe we u persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die we verwerken als u onze diensten koopt of gebruikt, onze website bezoekt of op een andere manier contact met ons hebt.

We hebben dit privacybeleid verdeeld in verschillende categorieën.

 • Gebruik van persoonsgegevens
 • Opdracht of overeenkomst
 • Nieuwsbrief
 • Website
 • Verstrekking aan derden
 • Werknemers en sollicitanten
 • Beveiliging en bewaring
 • Uw rechten
 • Hoe houden we dit privacybeleid bij

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens

 • Naam, adres en woonplaats (zgn NAW gegevens)
 • Telefoonnummer en e-mail adres
 • Betalingsgegevens

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat wij die alleen mogen gebruiken als wij precies uitleggen waarom. Dit leest u hieronder.

Opdracht en/of overeenkomst

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als onderdeel van gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor uitvoering van een opdracht of overeenkomst, die we sluiten met opdrachtgevers, leveranciers, huurders, onderaannemers en werknemers.

Nieuwsbrief

Wij houden u op de hoogte houden wanneer er belangrijke (wets) wijzigingen zijn met betrekking tot uw installatie.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze berichten via

info@wagenaarkoeltechniek.nl

Website

Met het contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen via de e-mail info@wagenaarkoeltechniek.nl

Deze informatie bewaren wij zolang de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan,

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is in de afspraak die wij met u gemaakt hebben of als er een wettelijke verplichting is.

Werknemers en sollicitanten

Persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt en opgeslagen als onderdeel van de arbeidsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende afspraken gemaakt met de werknemer.

Persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt en opgeslagen tijdens de sollicitatieperiode en bewaard mits er toestemming is om de gegevens maximaal één jaar te bewaren voor mogelijke toekomstige vacatures.

Beveiliging en bewaring

Wagenaar Koeltechniek neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Uw rechten

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben ontvangen te laten aanpassen of verwijderen uit onze bestanden.

Hiervoor kunt u het e-mail adres gebruiken

info@wagenaarkoeltechniek.nl

Hoe houden we dit privacybeleid bij

Dit privacybeleid is ingegaan op 24 mei 2018 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. We herzien dit privacybeleid wanneer dit nodig is. We informeren u over eventuele wijzigingen voordat deze ingaan.