Informatie Wet-en Regelgeving Koudemiddelen

Via deze weg willen wij als uw koeltechnisch installateur u op de hoogte brengen van de huidige tendens omtrent het freon gas in uw koelinstallatie.

WET EN REGELGEVING

Meer dan 95% van de Nederlandse koelinstallaties, warmtepompen en airconditioningsystemen is gevuld met een broeikasgas: de HFK’s of Fluorkoolwaterstoffen. Deze gassen zijn de standaard geworden in de koudetechniekwereld vanwege hun gunstige technische eigenschappen en hoge rendement. Deze gassen vormen echter schade aan het milieu door het afbreken van de ozonlaag. Omdat de emissies jaarlijks bleven stijgen heeft in 2014 de EU-wetgeving ingevoerd om deze koudemiddelen heel snel uit te faseren. Er is een quotum opgelegd. Jaarlijks mag in de EU een gemaximeerde hoeveelheid koudemiddel gebruikt worden voor zowel nieuwbouw als onderhoud. Het quotum bouwt af van 100% naar 21% binnen 15 jaar:

•   Het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500 is vanaf 1 januari 2020 alleen nog toegestaan met geregenereerd/ gerecycled koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 in het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden.

•    De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Er wordt een quotasysteem ingevoerd waarbij importeurs/fabrikanten quota’s krijgen toegewezen op basis van het gemiddelde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht in de periode tussen 2009 en 2012.

•    Vanaf 1 januari 2020 geldt een verbod op de nieuwbouw van installaties met een GWP >2.500 zoals R507 en R404A. Per 1 januari 2022 geldt een nieuwbouwverbod voor synthetische koudemiddelen met een GWP > 150 in commerciële toepassingen met een koelvermogen > 40kW. Hieronder valt ook het veel toegepaste koudemiddel 134A.

GEVOLGEN VAN HET QUOTUM

Het quotumsysteem blijkt als maatregel een doorslaand succes. De prijs van de HFK’s is het afgelopen, en dit jaar met een factor 10 tot 15 omhooggeschoten en veel gebruikte koudemiddelen zijn nauwelijks meer verkrijgbaar. Maar de transitie gaat te snel en brengt de continuïteit van individuele bedrijven en de complete koudeketen in het geding.

Door de afbouw van deze koudemiddelen wordt het bijvullen van deze installaties steeds lastiger. Prijzen rijzen de pan uit en sommige HFK’s zijn nog nauwelijks verkrijgbaar. Lekkages oplossen is (als het koudemiddel al voorradig is) nagenoeg onbetaalbaar. Het gevolg is dat installaties en apparaten stil komen te vallen. De schade bij uitval van een installatie is groot.

Deze risico’s zijn voor u niet te verzekeren en voor ons als vertrouwend installateur niet aan klanten uit teleggen.

De vakbladen schrijven: ‘’Nieuwbouw van installaties is zelden een optie. De levensduur van een systeem bedraagt meer dan 25 jaar en bedrijven hebben met ‘groene subsidies’ enkele jaren geleden nog in deze techniek geïnvesteerd. De jaarlijkse koudemiddellekkage bedraagt ongeveer 10 procent. Dit is voor een klein deel geleidelijke lekkage, maar veel vaker toeval. Dit betekent dat jaarlijks ruwweg één op de tien ondernemers getroffen wordt door een groot lek, en daarmee in zeer zwaar weer komt.’’

WAT TE DOEN?

Stap 1: De GWP-waarde van uw koudemiddel checken: De pdf-bijlage geeft een overzicht van elk koudemiddel en zijn GWP-waarde.

Stap 2: Een passende aanpak voor uw installatie: Op de volgende pagina van dit document vindt u een introductie voor verschillende typen aanpak. Een goede oplossing verschilt per type installatie en bedrijf. Als u meer wilt weten over de huidige situatie van uw installatie gaan wij graag een keer met u in gesprek om te kijken naar een strategische aanpak richting de toekomst!

WAT KAN IK DOEN?

Hebt u een koelinstallatie die gekoeld wordt met door een synthetisch koudemiddel, dan hebt u vier keuzen:

  1. Doordraaien
  2. Drop in
  3. Ombouw
  4. Nieuwbouw

Voor het maken van de juiste keuze is het van belang om een aantal factoren mee te nemen in uw overweging. Denk hierbij aan de leeftijd, het aantal, de staat van het onderhoud en de koelcapaciteit van uw installaties.

1) U GAAT DOOR MET UW BESTAANDE INSTALLATIE

Betrouwbare en goed onderhouden installaties zonder lekkage kunnen na 2015 blijven doordraaien. Het blijft toegestaan om uw koelinstallatie te repareren en componenten te vervangen. Voorwaarde is wel dat het koudemiddel in de installatie aanwezig blijft. Ook blijven de wettelijke inspecties verplicht voor installaties.

Wat niet is toegestaan is het tijdelijk afpompen van het koudemiddel. Reparaties waarbij het afpompen van R22 of R12 noodzakelijk is, mogen niet meer worden uitgevoerd. Het bijvullen met R22 of R12 is eveneens verboden. Dit gaat door het quotum genoemd op de eerste pagina dus ook gelden voor de overige HFK’s richting 2030.

Is koeling cruciaal voor uw bedrijfsproces, dan is doordraaien met de installatie waarin R22 zit voor u minder geschikt. Bij een lekkage dreigt de installatie namelijk langdurig uit te vallen omdat na 1 januari 2015 er een verbod geldt op het bijvullen van koelinstallaties met R22. Voor de overige HFK’s heeft u dus meer opties tot bijvullen en repartie tot 2030! Houdt echter rekening met de zeer hoge prijs van de koudemiddelen! Kiest u voor dit scenario, dan adviseren wij u om uw koelinstallatie regelmatig te laten controleren.

2) DROP IN

Bij een drop-in wordt het koudemiddel afgepompt en vervangen door een alternatief koudemiddel of wordt er bijgevuld met een alternatief koudemiddel. Dit scenario is geschikt voor installaties die jonger zijn dan 10 jaar en reeds zijn voorbereid op gebruik van een synthetisch koudemiddel. Nadelen van een drop in zijn een verminderde koelcapaciteit, een stijgend energieverbruik en een verkorting van de levensduur van de installatie. In veel gevallen is een drop-in daarom minder geschikt als blijvende oplossing.

3) OMBOUW

Het is mogelijk om uw R22 installatie geschikt te maken voor een alternatief koudemiddel. Ook koeling met natuurlijke koudemiddelen wordt dan mogelijk. Een aantal componenten wordt dan vervangen. Dit scenario past bij grote, goed onderhouden industriële koelinstallaties, bijvoorbeeld in de scheepvaart. In aangepaste vorm kunnen zij nog jaren doordraaien, waardoor vervroegde hoge investeringen niet nodig zijn.

4) NIEUWBOUW / VERVANGING

Het vervangen van R22 of R12 door natuurlijke koudemiddellen in uw koelinstallatie is een duurzame oplossing. Steeds meer nieuwe koelinstallaties draaien op natuurlijke koudemiddelen als CO2, propaan of ammoniak. Deze oplossingen zijn milieuvriendelijk en tevens energiezuinig. De laatste trend in de agrarische sector is een extra temperatuursstap met separate koudedrager, bijvoorbeeld glycol. Dit vermindert het risico op gaslekkage, energiezuinig is dit echter niet.

Met beide oplossingen voldoet u op lange termijn aan de wetgeving. Daarnaast kunt u als ondernemer profiteren van aantrekkelijke fiscale regelingen. Diverse ondernemers hebben hier aanmerkelijke financiële besparingen mee gerealiseerd.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Een goede oplossing verschilt per type installatie en bedrijf. Als u meer wilt weten over de huidige situatie van uw installatie gaan wij graag een keer met u in gesprek om te kijken naar een strategische aanpak richting de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Cor Wagenaar

Wagenaarkoeltechniek

Mail: info@wagenaarkoeltechniek.nl ; Tel: 0228-567567 ; Mob: +31654354041